wpdf7e4576.png

©  Brightever International Trading Ltd

主营产品

板材: SPF (云杉-松木-冷杉), 铁杉、花旗松, 西部雪松。

原木:北美云杉、铁杉、花旗松。

标准尺寸

1。烘干四面刨光材 1 x 4 - 1 x 12

 

尺寸(英寸) 实际尺寸(英寸) 实际尺寸(厘米)

1 x 4 0.75 x 3.5 1.9 x 8.9

1 x 6 0.75 x 5.5 1.9 x 14.0

1 x 8 0.75 x 7.25 1.9 x 18.4

1 x 10 0.75 x 9.25 1.9 x 23.5

1 x 12 0.75 x 11.25 1.9 x 28.5

 

2。烘干四面刨光材 2 x 4 - 2 x 12

 

尺寸(英寸) 实际尺寸(英寸) 实际尺寸(厘米)

2 x 4 1.5 x 3.5 3.8 x 8.9

2 x 6 1.5 x 5.5 3.8 x 14.0

2 x 8 1.5 x 7.25 3.8 x 18.4

2 x 10 1.5 x 9.25 3.8 x 23.5

2 x 12 1.5 x 11.25 3.8 x 28.5

 

标准长度

长度(英尺) 8 10 12 14 16 18 20 22 24

长度(米) 2.44 3.05 3.65 4.27 4.88 5.48 6.10 6.70 7.31

品级规格

特级, 日本级, 一级, 二级, 三级/应用级, 四级/经济级,

wpf0e298f6_0f.jpg
wpd33f8d49_0f.jpg
wpe88dd99e.jpg
wpdf7e4576.png
wp2ccaf159.png
wpb94a1611_0f.jpg
wp9aeb07da.png
wpc2f2556d.png
wp28aee3a7.jpg
wp0881b742.jpg